Close

Anname juhised ja soovitused mälestise vastutustundlikuks restaureerimiseks .

Muinsuskaitseline järelevalve

Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

Kui on küsimusi, 

võtke julgelt ühendust!

Vajate muinsuskaitselist järelevalvet kui soovite restaureerida, remontida või ümberehitada kinnismälestist või muinsuskaitsealal või nende kaitsevööndis paiknevat ehitist. 


Muinsuskaitselise järelevalve eesmärk on tagada mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise projektikohane ning kvaliteetne ja muinsuskaitse nõuetele vastav konserveerimine ning restaureerimine.

Muinsuskaitselist järelevalvet võivad teaostada ettevõtted, kellele on väljastatud vastav muinsuskaitse tegevusluba. 

Maverick OÜ tähtajatu tegevusloa nr on EMU000221 ja me oleme tegelenud muinsuskaitselise järelevalvega üle 12 aasta. Meie teadmised ja kogemused võimaldavad pakkuda kliendile kvaliteetset ja taskukohast teenust.  

Küsige muinsuskaitselise järelevalve hinnapakkumist!

Miks valida meid?

Teostame muinsuskaitselist järelevalvet objektidel üle Eesti!

  • anname nõu muinsuskaitse seisukohalt sobiva metoodika, töövõtete ja ehitusmaterjalide kasutamise kohta;
  • jälgime, et Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektist ehituse ajal kinni peetakse;
  • kontrollime, et kultuuriväärtusega tarindid ja detailid tööde käigus säiliksid ja oleksid kaitstud;
  • suhtleme Muinsuskaitseametiga (teavitused, ettepanekute esitamine, koosolekutel osalemine);
  • muinsuskaitselise aruande koostamine ning esitamine.

Elvo Themas

Tel. 507 7550 / 735 0371

MUUD PAKUTAVAD TEENUSED