Anname juhised ja soovitused mälestise vastutustundlikuks restaureerimiseks .

Muinsuskaitseline järelevalve

Vajate muinsuskaitselist järelevalvet kui soovite restaureerida, remontida või ümberehitada kinnismälestist või muinsuskaitsealal või nende kaitsevööndis paiknevat ehitist. 


Muinsuskaitselise järelevalve eesmärk on tagada mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise projektikohane ning kvaliteetne ja muinsuskaitse nõuetele vastav konserveerimine ning restaureerimine.

Küsige muinsuskaitselise järelevalve hinnapakkumist!

Teostame muinsuskaitselist järelevalvet objektidel üle Eesti!

Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

Miks valida meid?

Muinsuskaitselist järelevalvet võivad teaostada ettevõtted, kellele on väljastatud vastav muinsuskaitse tegevusluba. 

Maverick OÜ tähtajatu tegevusloa nr on EMU000221 ja me oleme tegelenud muinsuskaitselise järelevalvega üle 12 aasta. Meie teadmised ja kogemused võimaldavad pakkuda kliendile kvaliteetset ja taskukohast teenust.  

  • anname nõu muinsuskaitse seisukohalt sobiva metoodika, töövõtete ja ehitusmaterjalide kasutamise kohta;
  • jälgime, et Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektist ehituse ajal kinni peetakse;
  • kontrollime, et kultuuriväärtusega tarindid ja detailid tööde käigus säiliksid ja oleksid kaitstud;
  • suhtleme Muinsuskaitseametiga (teavitused, ettepanekute esitamine, koosolekutel osalemine);
  • muinsuskaitselise aruande koostamine ning esitamine.

Kui on küsimusi, 

võtke julgelt ühendust!

Elvo Themas

Tel. 507 7550 / 735 0371

MUUD PAKUTAVAD TEENUSED